Rutine personopplysninger - Din indre skanning

 Rutine personopplysninger

1)     Formålet med innsamling og registrering av personopplysninger

Jeg ber om personopplysninger fra deg når:

  • Du bestiller tjeneste  på hjemmesiden, på telefon ved å ringe eller sende sms, på e-post eller Din indre skanning facebook side.

De registrerte opplysningene blir kun brukt til registrering i booking-kalender, og utsending av faktura og kvittering. Melder du deg på nyhetsbrevet mitt blir det brukt til markedsføring og informasjonsdeling via e-post. Dette kan du melde deg av når som helst.

 

2)    Hva slags opplysninger blir registrert?

Jeg registrerer følgende opplysninger om deg:

Ved bestilling av tjeneste, uansett kategori:

  • E-postadresse
  • Fullt navn
  • Fødselsdato (ikke personnummer)
  • Adresse, postnummer og poststed
  • Telefonnummer

   

3)    Hvem har tilgang til opplysninger om deg?

Opplysninger om deg brukes kun av meg til bookingsystemet mitt, sending av kvittering og markedsføring via e-post hvis du har meldt deg på nyhetsbrevet mitt. Jeg er pålagt taushetsplikt og dette er kun til eget bruk.

 

4)    Lagring og oppbevaring

Jeg oppbevarer informasjonen i booking- og regnskapsprogram all innlogging på PC/ server skjer via personlige koder. Jeg lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til de formålene opplysningene ble samlet inn til. Lagring av e-postadresse til nyhetsbrev og e-post markedsføring gjelder helt til du melder deg av, som du kan gjøre når du vil. Det er en avmeldingslink nederst i hver e-post du får tilsendt. Eller det er bare å kontakte meg, så melder jeg det av.

 

5)    Rett til innsyn i, rettelser og sletting av personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger jeg har registret om deg, rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningene, og til å be om at opplysningene slettes.

 

6)    Rett til klage

Dersom du mener dine opplysninger om deg er feil og blir brukt på en måte som kan forårsake negative konsekvenser for deg, har du rett til å sende klage til Datatilsynet.

 

Ta kontakt meg meg hvis du lurer på noe i forhold til dette.

 

 

  

 

 

 © 2022 Din indre skanning | Org. nr.: 914382769 | Tlf: +47 971 98 103 | e-post: sibylle@dinindreskanning.com