Etiske retningslinjer Det Norske Healerforbundet

Som Godkjent Healer og medlem av Det Norske Healerforbundet (DNH) er jeg pliktig til å følge de etiske retningslinjene i dokumentet under. Dette er for å ivareta klienten på en god, trygg, profesjonell og respektfull måte.

 

Hos meg er du trygg, dette er mitt løfte til deg.

 

© 2022 Din indre skanning | Org. nr.: 914382769 | Tlf: +47 971 98 103 | e-post: sibylle@dinindreskanning.com