6. sep, 2022

Din Coach for transformasjon og energiarbeid

Jeg hjelper deg å finne veien videre i livet.

Jeg henter deg der du er.

Uasett hvilken mål du har kan du nå dem hvis du er på vei.

Dette gjør jeg gjennom ulike alternativ teknikker som healing, samtaleterapi, coaching og ved å bruke klarsynt og intuisjon min.

Du står i fokus som mennesker og din   personlig vekst.

Jeg er Godkjent Healer i Det Norske healerforbundet

Jeg er Godkjent Healer hos Det Norske Healerforbundet (DNH). Dette betyr at jeg har gått gjennom en godkjenningsprosess av Fagetisk Råd i DNH. Som Godkjent healer er jeg pliktet til å følge etiske retningslinjer. Disse skal sikre at foretaket foregår på en profesjonell og trygg måte hvor klienten blir ivaretatt. Les mer om godkjenningsprosessen her.

 

© 2022 Din indre skanning | Org. nr.: 914382769 | Tlf: +47 971 98 103 | e-post: sibylle@dinindreskanning.com